İmplant uygulamaları öncesinde mutlaka panoramik röntgenlerle veya tomografiler ile çalışılacak bölgedeki kemik dokusun yeterliliği değerlendirilmelidir. Eğer herhangi bir yetersizlik söz konusu ise mutlaka ilave bazı işlemler yapılmalıdır. Bunlar o bölgedeki kemik hacmini artırıcı işlemlerdir.

U anaçla mümkün ise hastanın çene kemiğinin herhangi bir yerinden kemik transferi veya dışarda hazır üretilmiş bazı hayvan kaynaklı, insan kaynaklı veya sentetik olarak laboratuvarlardan üretilmiş kemiklerle bu bölgenin desteklenmesi sağlanmalıdır.

İmplant uygulaması bu işlemleri takiben yapılmalıdır.

Kemik grefti nedir?

İmplant uygulamalarında yetersiz kemikle karşılaşıldığında, bu bölgeye kemik transferi düşünülebilir. Genellikle hastanın kendi vücudundan, herhangi bir bölgesinden alınan kemiğin nakledilmesi daha avantajlı olmakla beraber, insan, hayvan ve sentetik kaynaklı bazı kemik materyalleri de bu amaçla kullanılabilir.

Yetersiz kemiğin olduğu bu bölgeye bahsettiğimiz insan, sentetik ve hayvan kaynaklı kemikler yerleştirilebilir. Bu materyallere kemik grafiti adı verilir.

Hemen hemen her hastaya implant uygulanabilir. Ancak bazı hastalarda kemik hacminin yetersiz olması durumlarında ya da bazı anatomik sınırlandırmalarda implant uygulamasına ilave olarak bazı ilave cerrahi işlemlere ihtiyaç duyabilir. Örnek vermek gerekirse bir sarkık sinüs vakasında ya da kemik hacminin yetersiz olduğu durumlarda, dışardan yada hastanın kendi kemiği ile o bölgedeki kemiğin artırılması işlemini takiben implant uygulaması yapılabilir.

Kanserli hastalara implant uygulanabilir mi?

Kanserli hastalara implant uygulanabilir. Ancak bazı konulara dikkat etmek gereklidir. Özellikle baş ve boyun bölgesi kanserlerinde, kanser hastalarının gördüğü radyoterapiye bağlı olarak çene kemiklerinde ortaya çıkan iyileşmedeki gecikmeler implant uygulaması için belli bir zamana ihtiyaç gösterir. Baş ve boyun bölgesinde radyoterapi görmüş hastalarda belli bir süre geçtikten sonra implant uygulamaları yapılabilir.

İmplantın vücuda zararı var mı?

Günümüzde implantlarda en çok kullanılan malzeme titanyumdur. Bunlarla ilgili binlerce çalışma yapılmaktadır. İmplantların, dolayısı ile titanyumun bugüne kadar bildirilmiş vücuda herhangi bir zararı kesinlikle yoktur.

İmplant kanser yapar mı?

İmplantlar kanser yapmaz. İmplant materyal olarak günümüzde en çok kullanılan titanyumdan yapılmış ve yapılmakta olan binlerce çalışma bulunmaktadır. Titanyumun kanser yapmayı bırakın, vücuda herhangi bir zararı olmadığına yönelik pek çok çalışma bulunmaktadır. Şu anda Türkiyede, Avrupada ve Amerikada titanyum en çok kullanılan implant malzemesidir.

Sigara içenlere vidalı diş yapılabilir mi?

Sigara kullanan kişilere implant uygulaması yapılabilir. Ancak bazı bilimsel çalışmalar göstermiştir ki sigara içen kişilerde uzun vadede sigara içmeyen kişilere göre implant başarısızlık oranı daha yüksektir. Ayrıca sigara içmek implant cerrahisinden sonra yaranın iyileşmesini gecikmesine de yol açabilir.