Diş implantları çekilen dişlerin yerlerine yerleştirilen diş köklerini taklit eden bio uyumlu materyallerdir. Her türlü diş eksikliğinde kullanılabilmektedirler. Klasik protez çeşitlerine göre hastaya estetik ve fonksiyonel yönden çok büyük avantajlar sağlamaktadır.

Diş implantları klasik protezlere göre, klasik sabit köprülere göre çok daha avantajlıdır. Klasik köprülerde kaybedilen dişlerde komşu dişlerin kesilmesi kaplanması gerekir. İmplant tedavisinde komşu dişlere dokunmadan eksik diş tek başına implant yerleştirilerek restore edilebilir. İmplantların bir diğer avantajı kaybedilen diş bölgesindeki kemik erimesinin engellenmesidir. Diş çekimi olduktan sonra çene kemiklerinde ister istemez belli bir oranda kemik erimesi oluşmaktadır. Bu bölgeye yerleştirilen bir implant yıllar içerisinde ortaya çıkacak kemik erimesinin de önün geçmiş olacaktır.

Köprü protezlere göre diş implantlarının avantajları

Köprüler, çekilmiş olan dişlere komşu dişlerin kesilmesi ile yapılabilirler. Oysaki implant uygulamalarında bu boşluğa komşu dişlere dokunulmadan sadece kaybedilmiş olan dişin çene kemiğine implant yerleştirilerek bu restorasyonla tamamlanabilir. İmplantların en büyük avantajı budur.

Aynı zamanda çekilmiş olan dişlerin çene kemiğinin yıllar içinde eridiği gözlemlenir. İmplant uygulamaları çekilmiş olan bu dişin kökünün geri kazandırılması olduğu için, yıllar içinde oluşan kemik erimesinin de çekilmemiş diş gibi korunduğu gözlemlenebilir.

İmplant uygulamalarının pek çok avantajı vardır. Diş implantları klasik protezlere göre çeşitli avantajlara sahiptir. Kaybedilen estetik ve fonksiyonun geri kazanılmasında klasik protez yöntemlerine göre çok daha avantajlıdır. Sabit protezlerde kişinin kendi dişlerine dokunmadan restorasyon yapma şansını verir. Hareketli protezlerde de pek çok hareketli protez kullanıcısının en büyük sıkıntısı olan diş hareketini engellemek için implant kullanılır.

Dişlerin gelişimi ile çene kemiğinin gelişimi birbirine paraleldir. Diş kayıpları gerçekleştiği zaman yıllar içinde çene kemiğinde erimeler olur. İmplantın gözden kaçan en büyük faydalarından bir tanesi de çene kemiğine destek olması ve ilerleyen yıllarda oluşabilecek kemik erimelerini engellemesidir.

İmplant uygulamasının dezavantajları nelerdir?

Tedavisi süresinin klasik yönteme göre biraz daha uzun olması ve implant maliyetlerinin yüksek olması ise implant uygulamalarının dezavantajlarıdır. İmplant çok hassas bir tedavi şekli olduğu için ve kemik ile implant materyalinin uyumluluğu beklendiği için implant tedavisi klasik yöntemlere göre bir miktar daha uzun sürebilmektedir. Maliyet konusunda ilk aşama karşılaşılan maliyet klasik yöntemlere göre daha yüksektir.

Ancak klasik tedavilerde yıllar içerisinde tedavinin tekrarlanabilecek olması unutulmamalıdır. İmplant tedavisinde hastanın elde ettiği estetik ve konfor ile maliyet karşılaştırıldığında bu dezavantajlar aslında gerçekte dezavantaj değildir.

İmplant Dişlerin Çeşitleri

İmplant gelişimine baktığımızda bugüne kadar çok çeşitli implant şekillerini denenmiştir. Ancak günümüzde varılan ortak noktada silindirik kök şeklindeki implantlardır. İmplantlar genellikle titanyumdan yapılmaktadır. Titanyum bio uyumlu bir materyaldir ve kullanılan kişilerde vücuda herhangi bir zararı yoktur. Herhangi bir alerjik reaksiyon göstermez. İmplant firmaları kemikteki implant başarısını artırmak için çeşitli yüzey özellikleri geliştirmektedirler. Bunlar küçük farklılıklar göstermektedir. Bu gelişmeler implantın kemiğe tutunma kuvvetini ve başarısını arttırmaktadır.

Diş implantlarında hangi madde kullanılır?

Diş implantlarında bugün en çok kullanılan madde titanyumdur. Titanyumun deneysel olarakta kemiğe birebir bağlandığı, hücresel anlamda kemikle bir olduğu gözlemlenir. Farklı implant materyalleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bunlardan birisi de zirkonyumdur. Ancak, bugün en geçerli implant malzemesi titanyumdur.